Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon λαμβάνει κάθε μέριμνα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ανακρίβειες περιεχόμενου ή/και πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τρίτα μέρη.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις επίσημες θέσεις του Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon.

Η αναπαραγωγή και η διάχυση του περιεχομένου που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται και ενθαρρύνεται αρκεί η ιστοσελίδα να αναφέρεται ως η πηγή των υπό διάχυση // αναπαραγωγή των πληροφοριών.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ενεργά σεμινάρια: 

Διαδοχή & Μεταβίβαση στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Ανοιχτή συνέντευξη & Soft Skills Workshop
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, 10:00 – 15:00
Ενεργητική Ακρόαση & Αποτελεσματικές Ερωτήσεις: Ο Millennial Επαγγελματίας του Μέλλοντος  
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017,10:00 – 14:00
Η συμμετοχή σε όλα τα Ανοιχτά Σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ κατόπιν εγγραφής (υποχρεωτική).

Mellon Επιταχυντής Δεξιοτήτων
Αχαρνών 335, 111 45, Αθήνα
Υπεύθυνη επικοινωνίας:
Γιούλα Παπατσώρη
T. 210 83 12 868 Ε. info@mellon-accelerator.eu
W: www.mellon-accelerator.eu / www.knowl.gr