Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon λαμβάνει κάθε μέριμνα αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ανακρίβειες περιεχόμενου ή/και πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τρίτα μέρη.

Οι απόψεις που εκφράζονται στην ιστοσελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη τις επίσημες θέσεις του Επιταχυντή Δεξιοτήτων Mellon.

Η αναπαραγωγή και η διάχυση του περιεχομένου που αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα επιτρέπεται και ενθαρρύνεται αρκεί η ιστοσελίδα να αναφέρεται ως η πηγή των υπό διάχυση // αναπαραγωγή των πληροφοριών.

Image

Γρηγόρης Τσίκος

Μια ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων συμβούλων αναλαμβάνουν εθελοντική δράση μέσα σ' ένα ζεστό περιβάλλον που προάγει το ομαδικό πνεύμα και την αλληλεγγύη. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει πτυχές της προσωπικότητάς του που ούτε ο ίδιος δεν γνώριζε για να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συμμετείχα και βελτίωσα τις δεξιότητες, τις έμφυτες ικανότητές μου και γνώρισα ανθρώπους που με τη βοήθειά τους θα προσπαθήσω να υλοποιήσω τους στόχους μου.