H Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, σε συνεργασία με την MYTILINEOS, προσφέρει εξειδικευμένο, δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο απευθύνεται σε νέους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα πρότυπο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών το οποίο αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους. Η knowl εφαρμόζει ήδη με μεγάλη επιτυχία την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία της στις δράσεις «Mellon – Επιταχυντής Δεξιοτήτων» από το 2015.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος #Skills4Engineers αποτελεί η ταχεία κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε δεξιότητες (soft skills) που έχουν οι νέοι μηχανικοί, προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό τους προφίλ και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

Ενδεικτικά πεδία δεξιοτήτων περιλαμβάνουν θεματικές ενότητες όπως: τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης πρόσληψης, δυναμική ομάδων εργασίας, διαπροσωπικές σχέσεις, τεχνικές διαπραγμάτευσης, πρακτικές επιχειρηματικότητας, επικοινωνία-μάρκετινγκ, σύγχρονα εργαλεία και τάσεις του κλάδου, αξιοποίηση μέσων δικτύωσης, αναγνώριση προσωπικών δυνατών σημείων για επίτευξη στόχων, κ.λπ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους  μηχανικούς, ηλικίας άνω των 25 ετών, των παρακάτω ειδικοτήτων:

(α) Διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών

  • Πολιτικούς Μηχανικούς
  • Χημικούς Μηχανικούς
  • Μηχανικούς Μεταλλευτικής και Μεταλουργίας
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών
  • Μηχανολόγους Μηχανικούς

(β) Πτυχιούχους Τεχνολογικών Ιδρυμάτων

  • Μηχανολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.
  • Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε ένα τρίμηνο κύκλο.

Ο κύκλος θα εξυπηρετήσει 25 ωφελούμενους συνολικά. Κάθε/μια ωφελούμενος/η θα λάβει 65 ώρες εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής (mentoring & coaching) και εκπαίδευσης βάσει της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται στον Επιταχυντή Μellon.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MYTILINEOS που υλοποιεί στο πλαίσιο της στήριξης των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030. Η MYTILINEOS έχοντας αναγνωρίσει την ενίσχυση της απασχόλησης ως βασικό πυλώνα της κοινωνικής της πολιτικής, εστιάζει τις προσπάθειές της στην προετοιμασία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας. Η εταιρεία, επενδύει συστηματικά, τόσο στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των νέων, ως βασικά προαπαιτούμενα της επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πορείας, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Κριτήρια Επιλογής των υποψηφίων

  • Να είναι απόφοιτοι των ανωτέρω ειδικοτήτων.
  • Να έχουν κάνει εγκαίρως την αίτησή συμμετοχής τους (η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας).
  • Να έχουν τη διάθεση, τον χρόνο και τη δέσμευση να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια εξατομικευμένη, πάνω στις δικές τους ανάγκες, επαγγελματική κατάρτιση που τους προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN KNOWL

H ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Knowl σε μόλις 6 χρόνια, έχει προσφέρει απολύτως δωρεάν, υπηρεσίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και συμβουλευτικής, σε 4.000+ άτομα και έχει (συν)διοργανώσει δωρεάν διαδραστικά εκπαιδευτικά σεμινάρια δεξιοτήτων για περισσότερους από 6.000 ωφελούμενους (ευπαθείς κοινωνικές ομάδες). Παράγει πρωτογενές εκπαιδευτικό περιεχόμενο και διαδικτυακές πλατφόρμες σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων #διαπροσωπικές και εγκάρσιες δεξιότητες #διαλειτουργικές δεξιότητες #ψηφιακές δεξιότητες #εξέλιξη startups #επιχειρηματικά σχέδια #mentoring-coaching #design thinking #εργασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, μεταξύ άλλων, στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), άνεργους, γυναίκες, άτομα με μειωμένη οικονομική δυνατότητα που αποκλείονται από τις μαθησιακές διαδικασίες ή / και με περιορισμένες δεξιότητες, πρόσφυγες και startuppers. Πολλά από τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά προγράμματα της knowl για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση διακρίθηκαν ως Βέλτιστες Πρακτικές και το 2016 βραβεύθηκε για το καινοτόμο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon».

[www.knowl.gr]

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN MYTILINEOS

Η MYTILINEOS αποτελεί μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ηλεκτρικής Ενέργειας & Εμπορίας Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Η πολυσχιδής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, με αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς. Επιπλέον, η MYTILINEOS, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, έχει ενσωματώσει τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην επιχειρηματική της στρατηγική. Οι Στόχοι αυτοί αποτελούν πλέον το σημείο αναφοράς και της κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας, η οποία χαρακτηρίζεται από πρωτοβουλίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που στοχεύουν στην είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, την άμβλυνση της επισιτιστικής ανασφάλειας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και την περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών των τοπικών της κοινοτήτων.

[www.mytilineos.gr]

Tί είναι ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon;

Ο Επιταχυντής υιοθετεί μία μοναδικά εξατομικευμένη προσέγγιση που ενδυναμώνει με δεξιότητες κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και ατομικά, βάσει του δικού του «θέλω και μπορώ», επιτυγχάνοντας το ταίριασμα επαγγελματικού προφίλ με την επιθυμητή θέση και την απευθείας διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες επωφελούνται από το εξατομικευμένο πρόγραμμα επιτάχυνσης δεξιοτήτων, το οποίο συνδιαμορφώνουν μέσα από δυναμική διαδικασία με τον προσωπικό τους σύμβουλο (οδικός χάρτης), μαζί με ένα ρεαλιστικό πλάνο ενεργειών με δείκτες επιτυχίας. Ο Επιταχυντής είναι δυναμικός και ευέλικτος ώστε να προσαρμόζεται αυτός στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων και όχι το αντίθετο.